Historie

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci našich stránek, vážené sestry a bratři.

Hasičská zbrojnice

Historie požární ochrany je čerpána ze záznamů našich předchůdců v jednatelských knihách, z pamětní knihy sboru, kroniky a památníku.

Z kroniky velkobystřické z roku 1776 se dovídáme o požárech, které velmi trýznily tehdejší městečko i přilehlá stavení. V roce 1810 vypukl požár na Louce (dnešní Loučná ulice), kde shořelo 23 domů a když se požár přenesl na městečko, zhořelo dalších 14 domů i se školou. Nejdrtivější dopad měl požár z roku 1835, kdy vyhořela opět Louka a na městečku celkem 144 domů.

Tyto okolnosti vedly k tomu, že v roce 1888 byl založen požární sbor. Dobrovolná hasičská jednota započala svoji činnost 29 ledna 1888. Kronika také vydala nám svěděctví o tom, že 57 členů tehdejšího sboru mělo na vybavení pouhých 200 zlatých, jenž darovala bystřická záložna. Naprosto nedostačující finance byly důvodem obezřetnosti při nákupu nové výbavy. Vždy předem ze zkušeností jiných sborů se čerpalo, než-li se investovalo. Údajně, mnohdy namísto pochvaly, dostalo se hasičům potupy a smíchu při nácviku požárních zásahů.